Beløp som må «disponeres» før årsavslutning

Heisann.

Jeg benytter Mamut’s regnskapsprogram.
Og får beskjed om at regnskapsåret ikke kan avsluttes før man har overført visse beløp fra resultatregnskapet og over til balanseregnskapet.
Jeg får også opplyst om det totale beløpet som må ‘disponeres’ før året kan avsluttes.

Jeg hadde satt kjempestor pris på om noen kunne opplyst meg om hvordan dette gjøres, og evt. dersom dette er noe som burde vært foretatt tidligere innenfor regnskapsåret (fortløpende) eller om dette kun er noe som vanligvis gjøres før årsavslutning. Jeg ser at beløpet som må disponeres, er mitt totale overskudd i 2011.

På forhånd, tusen takk!

mvh

Spørsmål fra Anders.

Spørsmålet ble stilt den 22-01-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Frode v/ Alett RegnskapsHjelp AS

Jeg kan ikke MAMUT, men jeg kan årsregnskap. Det hele handler om at det skal være balanse mellom sum debet og kredit.
Disponering betyr om du skal ta utbytte, evt om overskuddet skal legges til annen egenkapital. (opptjent) om du har underskudd så kan det være at du skal redusere annen egenkapital.
Forklaring: Overskudd: Inntjening (kredit) er større enn kostnader (debet) derfor får du en postering hvor differansen føres over til balansen. I balansen er det oppstått en forskjell fordi du f.eks har mer penger i banken pga overskudd. dvs på debet siden. Når du nå fører disponering vil du føre dette slik at du retter opp i differansen i balansen. men her er det også regler for hvor mye du kan ta ut i utbytte om du har et aksjeselskap og du kan jo ta mer i utbytte om du har opparbeidet overskudd fa tidligere år. Håper dette var utfyllende svar.

(2)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar