Balanse

Hei

Har startet eit AS og skal igang med å sende inn balanse og regnskap. Føler eg ikkje kommer heilt i mål. Kva gjer eg feil

Har ikkje annet ein oppstart utgifter ifm AS`et og innskudd av kapital for å handle aksjer med. Er dette riktig. Eg tviler?

Balanse pr 31.12.2016

Eiendeler Note
Anleggsmidler

Investeringer i aksjer 4 – 43 000
Driftkostnader – 6 332
Finansinntekter 2

Sum anlegges midler 49 330
Omløpsmidler
Bankinnskudd 50 000
Sum Eiendeler 670

Egenkapital
Egenkapital
Innskudd egenkapital
Aksjekapital 3 50 000
Kortsiktig gjeld – 6 332
Invisteringer i aksjer – 43 000
Finansinntekter 2

Sum egenkapital 670

Spørsmål fra Inge.

Spørsmålet ble stilt den 14-06-2017.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar