Avskrivning ved forsikringsoppgjør

jeg har kjøpt ny sol til solstudioet mitt etter at ei av solene havarerte.
Halvparten, ca 30.000 ble dekket av forsikringsselskapet. Er det da hele kjøpesummen, kr 60.000 som skal aktiveres og avskrives, eller er det anskaffelsesprisen med fradrag av det som forsikringen dekker, altså kr 30.000 som skal aktiveres og avskrives ?

Spørsmål fra Harald S.

Spørsmålet ble stilt den 21-04-2011.

Ligger under emnet: Diverse.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

Jeg går ut fra at den havarert solsengen var aktivert i balansen når jeg besvarer her.

Da kan man tenke at denne er solgt, hvor salgssummen blir oppgjøret fra forsikringsselskapet. Så man må beregne gevinst eller tap for å få denne vekk fra balansen.

Den nye solsengen vil da bli behandlet som et ordinært kjøp som aktiveres og avskrives.

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar