Avskrivning

Jeg har skjønt at driftsmidler jeg bruker mer enn 15 000 på i løpet av et år skal avskrives over 3 år. Er det så enkelt, eller er det noe mer jeg må tenke på?

Spørsmål fra Camilla.

Spørsmålet ble stilt den 06-02-2012.

Ligger under emnet: Diverse.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Frode v/ Alett RegnskapsHjelp AS

Jeg har svar som dette på et spørsmål om stillas kr 40.000 (tema: regnskap)
Vi skiller egentlig mellom skatteregnskap og årsregnskap dersom du har aksjeselskap.
Reglene for skatteregnskap er at eindeler over kr 15.ooo skal aktiveres dvs konto 1250 i ditt tilfelle. For årsregnskapet er det blitt en praksis at en følger kr 15.000 grensen. Sånn sett blir det riktig å føre kr 40.000 opp i balansen. (kto 1250)
Når det gjelder avskriving som er spørsmålet ditt, så blir det litt mer komplisert. I årsregnskapet deler du kjøpet eks mva på år. f.eks 5 år (20% hver år). dvs kr 8000 hvert år og konto 1250 reduseres med kr 8000 (kredit) og debet konto 6000(gruppen).
Skatteregnskapet er det andre regler: Her er det saldo avskriving som gjelder: dvs i % Her har vi gruppert eiendeler i ulike grupper.. vi kaller det saldogrupper. Stillas er saldogruppe D og den har 20% avskriving, så det første året blir (kan bli) avskringen lik. Men år 2 vil saldo metoden i skatteregnskapet være forskjellig fra årsregnskapet. Da skal du ta 20 % av 40.000 -8000 og år 3 skal du ta 40.000-8000-6400.. Dette er årsaken til at vi har noen som kalles utsatt skatt. Fordi det er forskjell mellom årsregnskapet som du sender til brønnøysund og skatteregnskapet (selvangivelse som du sender til skatteetaten)

Håper dette var utfyllende svar på ditt spørsmål.

(1)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Stig

Det går vel ann å benytte saldoavskrivning i finansregnskapet også, slik at man slipper jobben med midlertidig forskjeller ?.

(1)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar