Arves gjeld?

Når en person som har gjeld dør, arver da familien gjelden?

Spørsmål fra Arild.

Spørsmålet ble stilt den 23-01-2012.

Ligger under emnet: Diverse.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

Når noen dør og personen har ubetalt gjeld opprettes det et dødsbo med en bobestyrer som er advokat.

Bobestyrerer henter da inn informasjon på gjeld og eiendeler. Hvis gjelden er større enn eiendelene så kan arvingene nekte å ta imot arv, og da slippe å påta seg gjeld.

(2)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar