Hvordan starte aksjeselskap?

Hvordan går jeg frem for å starte AS? Jeg har aksjekapitalen på 100000,- kr klar, hva mer må jeg gjøre. Hvordan registerer jeg firmaet?

Spørsmål fra anonym.

Spørsmålet ble stilt den 19-04-2010.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

5 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

For å starte et AS så man lage en del dokumenter, ofte kalt selskapsdokumenter. Disse dokumentene er pålagt.
— Referat fra stiftelsesmøte (Må signeres)
— Vedtekter
— Åpningsbalanse (må signeres)
— Protokoll fra Generalforsamling (må signeres)

I tillegg må man fylle ut samordnet registermelding for å få AS`et registrert i Brønnøysundregisteret. (enklest på Altinn)

Man må også sende med villighetserklæring fra revisor og revisorbekreftelse på at åpningsbalansen er innbetalt.

(3)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Anonym2

Anynonym:

Her finner du en detaljert gjennomgang av hvordan sifte as:

http://www.selskapsrettsportalen.no/etablering-av-virksomhet/startebedrift-starteas/

(1)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
3 Jonny

Man kan også bruke nettjenesten http://www.starte-as.no da vil man være sikret at ingen dokumenter glemmes eller blir feil.

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
4 Sindre

For ordens skyld, du trenger ikke hundre tusen i aksjekapital lenger. Fra nyttår 2012 er minstekravet satt til tredve tusen kroner. Referatet som skrives på stiftelsesmøtet kalles stiftelsesdokument og inneholder blant annet vedtekter.

(2)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
5 Einar

Du finner mer info om stiftelsesdokumentet her: http://aksjeselskap.nyttiginfo.no/stiftelsesdokument.htm

(4)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar