Første faktura med MVA

Hei!

Jeg skal straks sende ut den fakturaen som gjør at jeg passerer MVA grensen på 50 000,-

Jeg må da registrere meg i merverdiavgiftsregisteret. Ved registrering må man legge ved dokumentasjon på at man har passert denne grensen (kopi av utgående faktura).

Det står at man skal kreve MVA for hele beløpet for den fakturaen som gjør at man passerer grensen på 50 000,- .. men samtidig så kan jeg ikke kreve MVA før jeg er registrert i MVA registeret.

Hvordan gjør man da dette i praksis? Må jeg sende en faktura til kunden uten MVA, for deretter å registrere meg i MVA registeret.. og deretter etterfakturere for MVA når jeg er blitt registrer?

Spørsmål fra John.

Spørsmålet ble stilt den 15-02-2012.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

Ihht til skatteetatens opplsyninger skal man ikke sende faktura med moms før man er blitt registrert, les mer om dette her http://www.skatteetaten.no/no/Uttalelser/Registrering-i-Merverdiavgiftsregisteret-og-fakturering-av-merverdiavgift–Skattedirektoratets-fellesskriv-7212/

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar